Obchodní podmínky

1. Objednávka a uzavření smlouvy

Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu bezeckepotreby.cz jsou pro obě strany závazné. Prodávající je:

AIRE, s.r.o.
Bučinová 362/39
974 05 Malachov

IČO: 45 288 151
DIČ: 2022924992
IČO DPH: SK2022924992

Spoločnosť zapísaná do Obch.registra Okr.súdu B.Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 27077/S

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/412 49 69
fax č.: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk


Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že je obeznámen s těmito nákupními i reklamačními podmínkami.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím na straně prodávajícího.
Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objedná v internetovém obchodě www.bezeckepotreby.cz zboží nebo službu a uzavře s prodávajícím smlouvu na dálku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, jakými jsou např. elektronická pošta, telefon, fax, katalog nabídky apod.
Objednávku zrealizujete tak, že si prostřednictvím nákupního košíku vyberete zboží, následně zadáte způsob doručení a způsob platby a odešlete objednávku. Po odeslání objednávky obdržíte kopii objednávky e-mailem s potvrzením a údaji souvisejících s její realizací.
V den odeslání zásilky je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálním nepoškozeným zbožím doručena faktura.

Spotřebitelem (zákazníkem) se myslí v tomto textu fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání, nebo taková osoba, která se chystá provést nákup těchto produktů nebo služeb.
Dodavatelem (prodávajícím) se rozumí fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, se kterou bude v případě nákupu (objednávky) spotřebitel uzavírat smlouvu - tzv. "smlouvu na dálku".
Obchodem se rozumí internetový obchod, provozovaný dodavatelem a reprezentován souborem internetových stránek a aplikací elektronického obchodu, na určité internetové doméně.


2. Dodací podmínky

PRODÁVAJÍCÍ se zavazuje:

  • dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.

  • dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neodpovídá za:
• opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně zadanou adresou příjemce
• případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

KUPUJÍCÍ se zavazuje:

• objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů
• zaplatit za zboží cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.), především při ceně vyšší než 6999 Kč, žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

3. Dodací lhůty

Dodávky objednaného zboží jsou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Objednávky vyřizujeme zpravidla do 12 až 24 hodin. U zboží, které není skladem se Vámi objednané zboží objednává u dodavatele. V takovém případě platí dodací lhůta uvedená u konkrétního produktu, případně Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu dodací lhůty Vašeho zboží.

4. Ceny zboží

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Všechny ceny jsou včetně 21% daně z přidané hodnoty (DPH). V ceně zboží není započítáno poštovné a balné.

Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, a která slouží zároveň jako dodací list.

5. Platby za zboží a poštovné

Objednané zboží zasíláme kurýrní službou INTIME na adresu udanou kupujícím v objednávce. Při dodávce na dobírku zaplatí kupující plnou částku při přebírání dobírky doručovateli zásilky.
Při platbě předem bude zásilka expedována po přijetí platby na náš bankovní účet (bezhotovostním převodem nebo platební bránou Besteron).

Poštovné včetně balného a včetně pojištění, pro každou samostatnou objednávku je následujíci:

       
       
  cena dopravy při nákupu do 2299 Kč (včetně) cena dopravy při nákupu nad 2300 Kč rychlost dodání
Zásilkovna 79 Kč zdarma cca 48 - 72 hod
Kurýr INTIME 99 Kč zdarma cca 48 - 72 hod

Uvedené ceny jsou včetně DPH a platí pro Českou republiku.


6. Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do doby expedice zboží. Zrušení objednávky nám zašlete na náš e-mail, obratem Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky. V takovém případě zrušení objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky související se stornem objednávky. Pokud byla zrušená objednávka předem uhrazena, cena za zboží bude kupujícímu vrácena do 15 dnů od odstoupení od smlouvy a to bankovním převodem.
Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito podmínkami, nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo písemně a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

7. Nepřevzetí objednávky

Vážení zákazníci, pokud si vždy zodpovědně převezmete svou objednanou zásilku, tento text se vás netýká. My se zavazujeme vám poskytnout pohotovou pomoc a poradenství při výběru a řešení jakýchkoli problémů. Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku, od 10:00 do 18:00. Snažíme se pro naše zákazníky dělat maximum a vážíme si, že jste si vybrali právě nás.

Stává se však, že si zákazník zboží objedná, ale nepřevezme ho. Upozorňujeme, že nepřevzetím dobírky smlouva automaticky nezaniká. (Mnozí z vás to možná nevěděli.) Právo odstoupit od smlouvy má zákazník až po řádném převzetí zboží. (NEPŘEVZETÍM OBJEDNÁVKY TEDY SMLOUVA NEZANIKÁ!)

Pokud jste obdrželi potvrzení objednávky od prodávajícího, byla uzavřena platná kupní smlouva (§ 43a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Odesláním objednávky a kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby" souhlasíte s tím, že máte povinnost objednávku převzít a zaplatit.

Tato smlouva je závazná nejen pro nás, jako prodávající, ale i pro vás, jako kupující. My se zavazujeme dodat zboží (povinnost je splněna předáním zásilky přepravci nebo na místo osobního odběru) a vy se zavazujete zboží převzít a zaplatit (§ 588 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník).

Nepřevzetím zboží dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího. Nebudeme požadovat žádné pokuty ani úroky navíc, jen náhradu skutečně vynaložených nákladů na dopravu (k vám i zpět kvůli nepřevzetí). Vaše nepřevzetí zásilky nás stojí mnoho času a dalších nákladů. Balík musíme rozbalit, zkontrolovat zboží, a často likvidovat nepoužitelný obalový materiál.

Děláme maximum pro úspěšné doručení vaší objednávky. Informujeme zákazníka o každém kroku v procesu (potvrzení objednávky, expedice). Kupující je také informován dopravcem několikrát SMS, e-mailem a telefonicky.

Chápeme, že mohou nastat neočekávané okolnosti (pracovní vytíženost, zdravotní problémy, neplánovaná cesta), kvůli kterým nemůžete zásilku převzít. Prosíme o pochopení, že nemůžeme nést škody za každého zákazníka, který svou objednávku nepřevzal.

Při doručení na adresu má dopravce 2 pokusy o doručení zásilky, nebo je balík doručen na odběrní místo o čemž jste informováni. Pokud balík během těchto pokusů nepřevezmete, můžete změnit termín nebo adresu doručení v e-mailu od dopravce, nebo si nechat doručit balík na odběrné místo. Můžete také prodloužit dobu uložení zásilky na výdejním místě. Případně nás kontaktujte včas, než bude zásilka vrácena zpět na sklad.

8.Řešení při nevyzvednutí zásilky:

Pokud se nám zásilka vrátí jako nevyzvednutá, upozorníme vás e-mailem na vzniklou situaci. V případě, že objednávka nebude ze strany kupujícího zrušena před odesláním a kupující si zboží nepřevezme, dojde k porušení kupní smlouvy, ke které jste se zavázali dokončením objednávky. Nepřevzetím nám vzniknou náklady na poštovné k vám + poštovné za vrácení zásilky. Tyto náklady vám budou vyúčtovány (200-240 Kč včetně DPH). Nechceme od vás žádné úroky ani pokuty. Chceme jen náhradu skutečně vynaložených nákladů. Náhradu škody si uplatňujeme na základě ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku.

Pokud nebudou uhrazeny, pohledávku postoupíme specializované společnosti na vymáhání nákladů za nevyzvednuté objednávky.

Objednávku je samozřejmě možné kdykoliv stornovat bez uvedení důvodu před odesláním zásilky, případně objednávku vrátit po převzetí bez udání důvodu do 14 dnů od jejího zakoupení.

9. Vrácení zboží

Spotřebitel, zboží zakoupené v našem internetovém obchodě vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 pracovních dnů od jeho převzetí. Nakolik se Vám však snažíme maximálně vyjít vstříc, dobu vrácení zboží jsme prodloužili až na 28 dní. Kupující má právo po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako při nákupu v klasickém kamenném obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží. Odzkoušet tedy neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Ustanovení v této části výslovně neplatí pro právnické osoby a pro fyzické osoby-podnikatele i fyzické osoby-nepodnikatele nesplňující vymezení v zákoně č. 108/2000 Sb.

Zboží je třeba vrátit na poštovní adresu společnosti /AIRE s.r.o, Cesta na štadión 7, B.Bystrica, 97401, Slovensko/. Zboží prosím zasílejte v originálním balení, kompletní, s visačkami a nepoškozené.
Pro vrácení peněz je třeba, abyste nám odeslali:
• zboží v originálním balení, nepoškozené
• originál fakturu
 

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je používáno, poškozeno nebo neúplné, uhradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu. Přepravní náklady při vrácení zboží hradí zákazník. Zboží vráceno dobírkou nepřijímáme. Doporučujeme Vám zaslané zboží pojistit. Cena za zboží bude zákazníkovi vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží nejpozději do 15 dnů od odstoupení od smlouvy a to bankovním převodem. 

Formulár na odstoupení od smlouvy si múžete stáhnout zde (formulár na odstoupení od smlouvy).

10. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. V případě výměny zboží za nové zboží dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního protokolu. V případě výměny zboží za nové začíná běžet záruční doba na nové zboží znova od jeho převzetí. Záruka zaniká poškozením zboží neodborným používáním nebo jiným nestandardním zacházením. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účely podnikání s tímto výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.
Záruční servis kupující vyřizuje u prodávajícího bezeckepotreby.cz.

11. Ochrana osobních údajů

Údaje, které nám poskytnete, jsou po registraci nebo přijetí objednávky uložené výhradně na serveru bezeckepotreby.cz a v žádném případě nejsou přístupné třetím stranám.

V našich databázích jsou ukládány následující osobní údaje:
V případě fyzické osoby - soukromá osoba: Jméno, Příjmení, Adresa, Telefon, E-mail .V případě právnické osoby - firma: Název firmy, Jméno odpovědné osoby, Příjmení odpovědné osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručení zboží, telefon, E- mail.

Veškeré osobní údaje, které nám při registraci nebo při vytváření objednávky poskytnete, slouží výlučně pro účely administrativního zpracování Vaší objednávky, pro účely tvorby a archivace daňových dokladů a chod internetového obchodu bezeckepotreby.cz V případě, že jste registrován na bezeckepotreby.cz a rozhodnete se změnit své osobní údaje nebo je zkontrolovat, můžete tak učinit po přihlášení v sekci Login - "Vaše udaje".
Vaše osobní údaje se ukládají v databázích bezeckepotreby.cz na dobu neurčitou.

O vymazání osobních údajů z databáze nebo o zrušení registrace na bezeckepotreby.cz můžete požádat prostřednictvím e-mailu na adrese info@bezeckepotreby.cz. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.
O vymazání údajů resp. zrušení registrace Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu v termínu do 5 pracovních dnů.
Ve smyslu zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů provozovatel internetového obchodu bezeckepotreby.cz se zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovány třetí osobě. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

12. Alternativní způsob řešení sporů

Alternativní způsob řešení sporů Dnem 1. února 2016 nabyl účinnosti zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Jedná se o dosažení smírného řešení, resp. dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím o vyřešení sporu, která se po souhlasu obou stran s jejím zněním stává závazným právním podkladem. Orgány alternativního řešení sporů podle zákona jsou:

  • Úřad pro regulaci síťových odvětví;
  • Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb;
  • Slovenská obchodní inspekce.


Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen např. s vyřízením reklamace, nebo pokud si myslí, že prodávající porušil jeho práva vyplývající z uzavřené spotřebitelské smlouvy nebo práva související s takovou smlouvou. Pokud prodávající odpoví na žádost kupujícího o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, může kupující (spotřebitel) předložit spor na alternativní řešení spotřebitelských sporů Slovenské obchodní inspekci (www.soi.sk) nebo jinému příslušnému subjektu alternativního řešení sporů. Seznam subjektů je zveřejněn na stránkách www.mhsr.sk. Kupující může využít k alternativnímu řešení spotřebitelského sporu také platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/odr. Bližší informace o alternativním řešení sporů, jakož i formulář pro podání návrhu na zahájení alternativního řešení spotřebitelského sporu naleznete na stránce www.soi.sk.

Poradí vám Dávid
Poradí vám Dávid

Otázky k běhu, výběru a nákupu

Po - Pia: 9:30 - 18:00