Ochrana osobních údajů

Verze platná od 25.5.2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Společnost AIRE, s.r.o., provozovatel internetového obchodu bezeckepotreby.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb., a v souladu s obchodními podmínkami společnosti AIRE, s.r.o.

V případě pokud máte jakékoliv dotazy k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo si chcete uplatnit svá práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese gdpr@bezeckepotreby.sk nebo písemně na adrese naší společnosti.

Jaké údaje shromažďujeme:

Údaje při nákupu:
Při nákupu od Vás požadujeme údaje potřebné k jeho vyřízení. Povinnými údaji jsou: jméno, příjmení, emailová adresa, adresa doručení, fakturační adresa, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se týkaly práce s penězi na Vašem účtu. Formy elektronického bankovnictví (platby za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky, která nám poskytne informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby.

Údaje při vytvoření účtu:
V případě, že se rozhodnete vytvořit si u nás uživatelský účet, sbíráme i všechny údaje, které s tím souvisí. Povinným údajem je Vaše emailová adresa, která slouží ke komunikaci s Vámi. V případě, že se u nás přihlásíte přes váš účet na sociální síti Facebook, Facebook nám poskytne údaje jako Vaše jméno a emailovou adresu. Sdílení těchto údajů mezi námi a produktů můžete kdykoliv zrušit ve zprávě Vašeho uživatelského profilu na Facebooku.

Newsletter a spotřebitelské soutěže:
Pokud nám udělíte souhlas s příjímáním obchodních informací, uchováváme si Vaši emailovou adresu za účelem zasílání informací o novinkách, speciálních nabídkách a slevách. Pokud se zúčastníte spotřebitelské soutěže uchováváme sis údaje jako Vaše jméno, kontaktní údaje a informace, které jste nám zaslali.

Údaje získané při využívání našich služeb:
Když využíváte naše služby, získáváme informace o počítačích a zařízeních, které používáte, včetně IP adres, informací o operačních systémech, nastavení prohlížečů, údaje o svém mobilním zařízení, informaci, ze které stránky k nám přistoupíte, informace z cookies a jiných nástrojů.

Jak zpracujeme Vaše osobní informace:

Pokud využijete služby našeho obchodu, zpracujeme Vaše osobní údaje pro následující účely:

Poskytování našich služeb:
Údaje, které od Vás získáváme, jsou potřebné k uzavření kupních smluv o prodeji v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Tyto údaje potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.
Vaše kontaktní údaje a také údaje o Vašich nákupech používáme na zasílání oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytování služeb, nebo pro změnu a nahlášení nové doručovací adresy, změnu Vašich údajů v objednávce nebo v uživatelském účtu. Vaše kontaktní údaje zpracováváme i pro řádné podání a vyřízení reklamace dodaného zboží.

Statistické a vnitřní potřeby:
Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšování a personalizaci našich služeb, rovněž i na marketing.

Cookies:
Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies.

Komu údaje zpřístupňujeme:
Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme, nezveřejňujeme ani neposkytujeme jiným subjektům, kromě situací popsaných níže. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme v případě doručovatelské služby zvolené při objednávce.
Aktuálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

IN TIME, s.r.o.
Sídlo společnosti: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia IČO: 31342621 Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 4376/B

Vaše osobní údaje mají k dispozici i někteří naši dodavatelé, kteří je pro nás zpracovávají na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentů. V současnosti spolupracujeme s těmito dodavateli:

NEONUS, s.r.o. /hosting/
Sídlo spoločnosti: Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo
IČO: 44279124

Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro vložka 49864/L

For Best Clients, s.r.o. (IT servis)
Sídlo společnosti: Bučianska 6582/9, 917 01 Trnava IČO: 47684089 Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl Sro, vložka č. 34044/T

Riešenia, spol. s r.o. (online marketing)
Sídlo společnosti: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO: 35948345
Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., vl. Sro, č.: 37036/B

MailChimp (zasílání newslettrov)
Sídlo společnosti:  The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Z právních důvodů a na předcházení škod

Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali své nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů patří např. soudy, státní a jiné příslušné orgány provádějící kontrolu nad naší činností, odpovědné za řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

Přenos do třetích zemí.
Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři, s nimiž při zpracovávání osobních údajů spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky US-EU Privacy Shield, a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany pro vaše osobní údaje.

Jak Vaše údaje chráníme

Pokud u nás nemáte vytvořené žádné konto, uchováváme vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky během nevyhnutelné doby, kterou je zpravidla pět let od jejího doručení. V případě, pokud používáme vaše osobní údaje pro účely doručování obchodních sdělení na vaši e -mailovou adresu, nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte.
Musíme vás však upozornit, že i když odpadne některý z důvodů zpracování nemusí to mít za následek, že uchovávání vašich osobních údajů ukončíme. Tyto osobní údaje totiž můžeme a občas musíme zpracovávat i na jiný účel s jiným právním základem.

Jaké jsou Vaše práva

Právo na přístup k údajům
Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, a pokud vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme a na jaký účel, komu byly vaše osobní údaje poskytnuty a jako dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu
Pokud se domníváte, že naše společnost o Vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete využít právo přímo nás požádat o jejich opravu na adrese gdpr@bezeckepotreby.sk. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávaly správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete, nebo dojde ke změně jakéhokoliv osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)
Máte právo na vymazání osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:

  • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly
  • odvoláte souhlas ke zpracování svých osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
  • na základě vaší konkrétní situace namítnete proti zpracovávání svých osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu, kdy nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování, nebo namítnete proti zpracování na účel přímého marketingu
  • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně

Právo namítat
Máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a vy podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Podávání stížností
V případě, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dohlížející orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské  republiky.

Poradí vám Dávid
Poradí vám Dávid

Otázky k běhu, výběru a nákupu

Po - Pia: 9:30 - 18:00